Dechová a relaxační cvičení pro uvolnění emočního napětí – kurz pro odborníky

Dechová a relaxační cvičení pro uvolnění emočního napětí - kurz pro odborníky

Datum / čas
21. 04. 2023
09:00 - 16:30
Kontakt na lektora
sever@velkyvuz-sever.cz
N/A

Místo konání
Studio Loona

Kurz pořádá poradenské a vzdělávací centrum Velký vůz Sever a  je určen pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi, s dospívajícími i dospělými klienty: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí. Pro pedagogy, asistenty pedagoga, psychology a psychoterapeuty, kteří chtějí do své praxe zařadit relaxaci, práci s tělem a emocemi.
Akreditace MPSV A2022/1014-SP/PC/PP/VP

Cílem kurzu je osvojit si pestrou škálu nástrojů, které pomohou uvolnit tělo a uklidnit mysl. Jedná se o pohybová, relaxační a dechová cvičení, uzpůsobená pro práci s dětmi, využijí je dospívající i dospělí….

Cvičení jsou primárně určená k rychlému zklidnění se na fyzické i psychické úrovni, k pravidelné psychohygieně, jsou to užitečné nástroje pro práci s emocemi.
Cvičení pomáhají klientovi zastavit se, uvědomit si, co prožívá, vytváří prostor pro regulaci následného chování. Jsou tedy vhodným nástrojem pro práci s emocemi a stresovými situacemi. Cvičení je možné použít ve chvíli zaplavení emocí, při větším stresu, ale také jako pravidelný psychohygienický rituál. Přirozeně tak rozvíjíme sebevědomí a odolnost v náročných situacích. Je možné je využít individuálně nebo ve skupině. Kurz je praktický, účastníci si cvičení vyzkouší, mohou je ihned začít využívat při práci s klienty i pro vlastní psychohygienu.

Lektor: PhDr. Zdeňka Průchová
Cena: 2 300 Kč
Přihlásit se můžete tady.